Een kluis kiezen

Waarom een kluis ?

U wilt er toch zeker van zijn dat uw bezittingen zoals belangrijke papieren, akten, uw financiën, gegevensdragers, wapens enz. altijd goed beveiligd zijn tegen inbraak en/of brand?
U hebt allicht ook waardevolle, onvervangbare persoon-lijke zaken die bij verlies door diefstal en/of brand veel menselijk leed of grote professionele problemen kunnen veroorzaken?
De aankoop van een kluis is in dergelijke situaties een verstandige keuze.

Hoe de juiste kluis kiezen ?

1. Wat wilt u in uw kluis beveiligen?
U maakt best een lijstje met alle waardevolle zaken die u wilt beveiligen. Op die manier hebt u een overzicht en weet u wat u in uw kluis wilt opbergen.

  • Privaat: kredietkaarten, spaarboekjes, juwelen, muntverzamelingen, geld, verzekeringspapieren,    contracten, beleggingen, wapens, persoonlijke waardevolle zaken,...
  • Zakelijk:gegevensdragers, balansen, jaarrekeningen, verdragen, contracten, chequeboekje, geld, plannen, productieplannen,...


2. Hoe groot moet uw kluis zijn?
U zal verwonderd zijn hoeveel zaken u in uw kluis zal opbergen. Leg alles eens samen, dan weet u hoeveel plaats dit inneemt. Hiermee rekening houdend en met het feit dat er steeds nieuwe zaken zullen bijkomen kiest u best voor 1 à 2 modellen groter dan u eigenlijk vandaag nodig hebt. Zo voorkomt u plaatsgebrek en spaart u geld uit in de toekomst.

3. Waar zal de kluis staan?
Kiest u voor een inbouwkluis, dan moet deze op de juiste manier ingebouwd worden.
Kiest u voor een meubelkluis, dan verankert u deze best in de grond of aan de muur. Deze kluizen zijn o.a. geschikt voor huurwoningen.

4. Hoe hoog zijn uw veiligheidseisen?  
Wanneer u de waarde van de zaken die u in uw kluis wilt opbergen schat, zal u verrast zijn van de waarde die tot op vandaag onbeveiligd bleef. Naargelang deze waarde kiest u vervolgens de juiste kluis met de juiste indicatie waardeberging.
Er bestaan verschillende veiligheidsnormen, welke op de volgende blz. uitvoerig uitgelegd worden. Hierbij spelen inbraakveiligheid en brandveiligheid een belangrijke rol. Denk niet alleen aan inbraak of diefstal,  maar ook aan schade door brand. Dergelijke schade loopt doorgaans hoger op.

5. Welk sluitsysteem verkiest u?
Er bestaan 3 verschillende sluitsystemen, ook met elkaar combineerbaar:

  • dubbelbaardsleutel
  • mechanische cijfercombinatie
  • elektronisch slot

Bij een cijfercombinatieslot (mechanisch of elektronisch) kunt u zelf de code beheren en dient u geen sleutel te bewaren.

Overzicht verschillende slottypes.

Veiligheidsgraden

Dombrecht kluizen voldoen aan de nieuwste Europese norm EN 1143-1.
Hierdoor hebt u de garantie op:

  • een gedefinieerde inbraakweerstand volgens de aangegeven veiligheidsklasse
  • een constant gelijkblijvende kwaliteit die ook regelmatig aan controle onderhevig is.


Alvorens men een serie kluizen binnen deze norm op de markt toelaat, worden ze getest in een erkend testinstituut zoals VdS (Verband der Schadenversicherer) in Keulen. Hierbij ondergaan de kluizen een grondige fysische test op vlak van functionaliteit en inbraakveiligheid. Er worden dan ook echte inbraaktesten uitgevoerd om de kwaliteit en beveiliging van de safes te garanderen.

Pas wanneer aan alle criteria voldaan is, krijgt een kluis een certificaat toegewezen.
De weerstandsgraad inbraak is uitgedrukt in een RU-waarde (Resistant Unit) bij gedeeltelijke opening (gat) en volledige opening (deur geopend).
Deze RU-waarde is een maatstaf, die gevormd wordt door enerzijds inbraakmaterialen en anderzijds de factor tijd.

Een kluis met bijvoorbeeld. 30/50 RU moet in een test dus 30 weerstandseenheden stand houden alvorens men een gedeeltelijke opening bereikt heeft, en moet 50 weerstandseenheden stand houden alvorens men een volledige opening bereikt heeft en de gehele inhoud van de kluis kan weggenomen worden. Deze weerstandsgraad is bepalend voor de indicatie waardeberging.

Deze waardeberging kan nog aanzienlijk verhoogd worden naargelang de beveiliging van de ruimte waarin de kluis zich bevindt. Alle kluizen met een gewicht kleiner dan 1000 kg dienen ook verankerd te worden.

De goedgekeurde kluizen zijn herkenbaar aan het EN-keuringsteken aan de binnenzijde van de deur.

Verschillende van onze kluizen voldoen eveneens aan de nieuwste Europese norm EN 1047-1 inzake brandveiligheid. Ook deze kluizen worden getest in een erkend testinstituut zoals VdS (Verband der Schadenversicherer) in Keulen.

De kluizen worden succesvol onderworpen aan de strengste brand– en valtesten in een erkend testinstituut zoals de technische universiteit in Braunschweig. Ze verblijven in een vuurhaard tot 1090°C, waarbij de binnentemperatuur niet hoger dan 150°C (de kritische grens voor papier is 175°C) of niet hoger dan 30°C (de kritische grens voor datadragers is 55°C) mag zijn. De kluizen moeten 2 testen ondergaan. De duurtijd van iedere test is ± 14 uur (zie grafieken onderaan).

Tijdens de 2de test wordt de kluis in volle hitte uit de oven gehaald om een valtest te ondergaan van een hoogte van +/- 9 m.  Deze valtest garandeert dat de kluis ook bij het instorten van een verdieping of gebouw gesloten blijft. Na de valtest gaat de kluis terug in de oven.

De goedgekeurde kluizen zijn herkenbaar aan het EN-keuringsteken aan de binnenzijde van de deur.


Promotie

SK 1 M.KL. - Noodsleutelkast -
  24,00 €
Prijs vanaf  20,40 €

Promotie

DB - Documentenbox-
  86,00 €
Prijs vanaf  73,10 €

Bestseller

Serie DK 001 - Documentenkast
  390,00 €
Prijs vanaf  312,00 €

Bestseller

Serie AK 4102P
  1.385,00 €
Prijs vanaf  1.108,00 €